Vlooienpoeder - Alles over vlooien bestrijden en voorkomen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vlooienpoeder

Vlooienmiddel
Vlooienpoeder Beaphar Kock-down
Vlooienpoeder beaphar
Gebruiksaanwijzing en toepassingen

Vlooienpoeder Beaphar Kock-down

Indicatie: Bestrijding van vlooien bij honden en katten.

Gebruiksaanwijzing: De dieren geheel inpoederen. De aanbevolen dosering bedraagt ongeveer 1 g poedere per kg lichaamsgewicht bij honden en 2 g poeder per kg lichaamsgewicht bij katten. Het poeder zorgvuldig over de schone, droge vacht strooien en goed inwrijven. Daarna voorzichtig het overtollige poeder wegborstelen om opname door likken te voorkomen. Het dient te worden voorkomen dat het poeder in de bek of de ogen van het dier komt. De behandeling zonodig na 1 week herhalen. Het product is niet geschikt voor langharige honden.

Werkingsduur: Het product heeft een zeer korte werkingsduur en is daarom alleen geschikt voor de bestrijding van een aanwezige besmetting.

Toediningsweg: uitwendig

Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke of herstellende kittens jonger dan 6 maanden, dieren met ernstige huidaandoeningen.

Bijwerkingen: Ongewenste reacties zoals braken, diarree, hyperactiviteit, kwijlen, en schuimbekken komen zelden voor. Indien u ernstige bijwerkingen of ander soortige reacties vaststelt die niet op deze vlooienpoeder verpakking worden vermeld, wordt u verzocht de dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Speciale waarschuwingen: De veiligheid van dit product tijdens dracht of lactatie is niet vastgesteld, gebruik tijdens dracht of lactatie wordt daarom afgeraden. Niet gebruiken met andere diergeneesmiddelen ter bestrijding van vlooien zoals pyrethroiden, organischestofverbindingen en carbamaten. In verband met irritatie en sensibilisatie van huid en irritatie van ogen en luchtwegen dienen bij toepassing direct huid en oogcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. Pas de behandeling uitsluitend buitenshuis toe. Beperk aanraken van het dier na behandeling tot een minimum. Symptomen van overdosering; hyperactiviteit, ademdepressie, ongecoordineerde bewegingen, en krampen. Neem in dergelijk geval contact met uw dierenarts op.

Speciale voorzorgsmaatregelen: Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verweijderd. Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, gavaarlijk voor waterorganisme.

Werkzame bestanddelen: Pyrethrum extract (25)%3,0%w/w, Piperonyl-butoxide (90%) 1,7%w/w

Bolfo vlooienpoeder hond of kat
Bolfo vlooienpoeder
Gebruiksaanwijzing en toepassingen

Bolfo Poeder

Poeder tegen vlooien bij uw hond of kat

Bolfo Poeder is een middel dat u kunt gebruiken om uw hond of kat vlo-vrij te krijgen. De werkingsduur van de Bolfo Poeder is echter beperkt. Naast de vlooien op de hond of kat kunnen zich in de omgeving ook vlooieneieren, -larven en -poppen bevinden. Deze kunnen op termijn uitgroeien tot nieuwe volwassen vlooien. Voor een effectieve vlooienbestrijding dienen ook deze stadia in de leefomgeving van hond of kat te worden bestreden met een daarvoor toegelaten bestrijdingsmiddel. Het is verstandig om naast Bolfo Poeder andere middelen in te zetten om uw huisdier te beschermen tegen vlooien.

U kunt ook Bolfo Gold of Advantix (alleen voor honden) gebruiken om uw huisdier te beschermen tegen vlooien. Deze producten hebben een langere werkingsduur en worden toegediend middels pipetten.

Voor de behandeling van de omgeving kunt u Bolfo Fleegard inzetten.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu